Menu De Vogel

John Troost

Voorzitter

Pim Driesse

Secretaris / Vertegenwoordiger bestuur

Roeland Albrechts

penningmeester

Bert Grootenboer

Voorzitter Coördinator V.Z.-sportief

Rene van der Groef

Voetbal zaken breedte

Jaap Kroon

Beheer

Jan van der Welle

Evenementen

Marijn Nagtzaam

Vrijwilligers en Organisatie

Tim Wiggers

Sponsoring