Menu De Vogel

Vacant '

Voorzitter

Pim Driesse

Secretaris / Vertegenwoordiger bestuur

Roeland Albrechts

penningmeester

Bert Grootenboer

Voorzitter Coördinator V.Z.-sportief

Rene van der Groef

Sponsoring

Jaap Kroon

Beheer

Marijn Nagtzaam

Vrijwilligers en Organisatie

Remco Paasse

Voetbalzaken Breedte

Laura Baars

Voetbalzaken dames- en meidenvoetbal