Menu De Vogel

John Troost

Voorzitter

Pim Driesse

Secretaris

Roeland Albrechts

penningmeester

Bert Grootenboer

Voorzitter Coördinator V.Z.-sportief

Rene van der Groef

Sponsoring

Jaap Kroon

Beheer

Kees Kik

Evenemeneten

Marijn Nagtzaam

Vrijwilligers en Organisatie