Menu De Vogel

Inleiding
‘Hé scheids!’ is een veel gehoorde kreet in het dagelijkse amateurvoetbal. Het leiden van wedstrijden voor een verenigingsscheidsrechter is niet altijd even makkelijk. De beslissingen van een scheidsrechter worden vaak in twijfel getrokken door een ieder die naar de wedstrijd kijkt of eraan deelneemt. Je moet als scheidsrechters dus sterk in je schoenen staan. Uitstraling, persoonlijkheid, eerlijkheid, maar ook zeker ‘Respect’ zijn een paar termen die het imago van een scheidsrechter beschrijven. Echter moet plezier voorop staan bij het leiden van een wedstrijd en daar kan de scheidsrechter niet alleen aan mee werken. Ook een scheidsrechter kan fouten maken, en dan is het aan ‘ons’ hoe gaan we daar mee om. Dit betekent dat Respect voor een scheidsrechter gewoonte moet worden binnen De Jonge Spartaan. Het bestuur en kader van De Jonge Spartaan moeten hier garant voor staan. Normen en Waarden moeten voor een speler bekend zijn. Spelers moeten dat ze respect hebben voor de scheidsrechter en diegenen die dat niet hebben moeten we hierop durven aanspreken.

Het leiden van wedstrijden door een scheidsrechter is ook een sport waar, net als voetballers, een top in te halen is. De Jonge Spartaan is een grote vereniging. Hierdoor worden verenigingsscheidsrechters van grote betekenis en onmisbaar voor de vereniging. Toch wordt deze groep vrijwilligers vaak vergeten binnen een vereniging en zijn er altijd punten die verbeterd kunnen worden. Ons scheidsrechtersbeleid is opgesteld om alles wat met onze verenigingsscheidsrechters te maken heeft te optimaliseren. Het moet binnen De Jonge Spartaan een ‘begrip’ worden dat de verenigingsscheidsrechters plezier hebben in het leiden van wedstrijden bij onze vereniging. Hiernaast moeten de verenigingsscheidsrechters een duidelijke plaats krijgen in de totale organisatie.

He scheidsrechtersbeleid beschrijft hoe het bij De Jonge Spartaan is georganiseerd en hoe we eventueel verbeteringen kunnen toepassen. De planning is om het scheidsrechtersbeleid regelmatig te evalueren en waar nodig aanpassingen door te voeren.

Doelstelling scheidsrechtersbeleid

Het doel van het opgestelde scheidsrechtersbeleid is het imago van de scheidsrechters binnen De Jonge Spartaan, maar ook zeker in de omliggende regio, te verbeteren. Verenigingen moeten kunnen zien waar we binnen De Jonge Spartaan mee bezig zijn en het enthousiasme krijgen hier ook mee aan de slag te gaan. Om dit doel te bereiken zijn er een aantal voorwaarden.

Vertrouwde omgeving

We moeten een omgeving creëren waarin onze bestaande en nieuwe verenigingsscheidsrechters zich prettig voelen om een wedstrijd te fluiten. Dit met plezier kunnen doen en met respect worden behandeld. Ook moeten zij bij problemen terug kunnen vallen op een scheidsrechterscoördinator.

Opleiding

Ons doel is om iedere scheidsrechter die fluit voor De Jonge Spartaan op te leiden met een scheidsrechterscursus zodat iedere wedstrijd wordt geleid door een gediplomeerd scheidsrechter.

Begeleiding

Naast een opgeleide scheidsrechter is ons doel ervoor te zorgen dat een verenigingsscheidsrechter er bij De Jonge Spartaan nooit alleen voor staat en de kans krijgt zich (verder) te ontwikkelen. Dit wordt door middel van begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijd gerealiseerd.

Werving

Ook staat het beleid voor de werving van nieuwe scheidsrechters en doorstroming van reeds fluitende scheidsrechters. Hierdoor wordt de aanwas van nieuwe scheidsrechters op gang gehouden en kunnen we eventuele ‘vergrijzing’ tegengaan.

Organisatie en structuur

De Jonge Spartaan beschikt op dit moment over een enthousiaste groep opgeleide verenigingsscheidsrechters die onderverdeeld worden in verschillende groepen. Voor deze groepen zijn twee scheidsrechterscoördinatoren actief, die zorgen voor de indeling van de scheidsrechters en alle randzaken die hierbij komen kijken. Een coördinator voor de senioren tot en met de jeugd onder 17 en een coördinatoren voor jeugd onder 15 tot en met de minipupillen.

De scheidsrechterscommissie bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Pim Driesse
Vertegenwoordiger bestuur

Thomas Groenendijk
Aanspreekpunt bijeenkomsten en cursussen en spelregel van de maand

Dingeman Melaard
Coördinator senioren t/m jeugd onder 17

Gerard Smits
Algemeen scheidsrechterscoördinator 

Wat vragen we van een verenigingsscheidsrechter?

Als verenigingsscheidsrechter wordt er van je verwacht dat je wedstrijden volgens de vastgestelde normen en waarden van de KNVB leidt. Je bent dus verantwoordelijk voor het naleven van de KNVB spelregels. Naast deze regels wordt er verwacht dat je de wedstrijd zo leidt dat de spelers het spel met plezier spelen, beleven en leren.

Een scheidsrechter heeft vier taken:

 • volgen van het spel en toepassen van de spelregels
 • optreden bij beslismomenten
 • communiceren met spelers
 • afhandelen formaliteiten (administratie)

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren moet de verenigingsscheidsrechter in staat zijn om op juiste wijze:

 • waar te nemen, te interpreteren, spelregels toe te passen en te beslissen
 • een bijdrage aan de sportieve sfeer te leveren
 • formaliteiten van wedstrijden af te handelen

Wat betekent het voorafgaande nu voor de verenigingsscheidsrechter?

Leiding

 • zich voorbereidt op de wedstrijd
 • beslissingen non-verbaal verduidelijkt (middels gebaren en gezichtsuitdrukkingen)
 • samenwerkt met assistent-scheidsrechters
 • zich correct kleedt

Spelregels

 • spel waarneemt, waarneming interpreteert en beslist
 • de diagonaal functioneel toepast
 • het spel niet hindert
 • anticipeert op de richting waarin het spel zich beweegt
 • de regels en reglementen correct toepast

Formaliteiten

 • het speelveld met toebehoren controleert
 • de administratie tijdens de wedstrijd bijhoudt
 • het wedstrijdformulier invult, controleert en aftekent
 • indien nodig, het straf rapportformulier invult
 • gegeven kaarten te allen tijde noteert op het wedstrijdformulier

Sportieve sfeer

 • waarden en normen respecteert
 • optreedt bij incorrect gedrag
 • voorbeeldgedrag vertoont
 • op correcte wijze met betrokkenen communiceert

Ontwikkeling

 • eigen handelen evalueert
 • zich op hoogte houdt van spelregelwijzigingen
 • open staat voor begeleiding en cursussen

Wedstrijdvoorbereiding

Om onze scheidsrechters binnen De Jonge Spartaan een goed gevoel te geven en ze op tijd en voorbereid een wedstrijd in te laten gaan verwachten we rondom de wedstrijden het volgende.

45 minuten voor aanvang van de wedstrijd: scheidsrechter aanwezig

 • scheidsrechter aanwezig meldt zich in het wedstrijdsecretariaat
 • scheidsrechter krijgt consumptie aangeboden
 • scheidsrechter levert, indien gewenst, waardevolle spullen in
 • scheidsrechter krijgt kleedkamer toegewezen
 • scheidsrechter krijgt, indien nodig, wedstrijdbal en vlaggen
 • scheidsrechter controleert spelerspassen en neemt wedstrijdformulier in ontvangst

30 minuten voor aanvang van de wedstrijd: scheidsrechter begint warming-up

 • scheidsrechter controleert speelveld
 • scheidsrechter maakt praatje met betrokkenen van de wedstrijd

10 minuten voor aanvang van de wedstrijd: scheidsrechter keert terug naar de kleedkamer

 • scheidsrechter doet laatste voorbereidingen
 • tenue in orde, fluit controleren, pen en notitieblokje in orde!
 • horloge/stopwatch werkt, tossmunt bij je, kaarten bij je!
 • scheidsrechter haalt beide teams op uit kleedkamer

In de rust: scheidsrechter gaat naar de kleedkamer

 • scheidsrechter verlaat als laatste het speelveld
 • scheidsrechter krijgt een drankje aangeboden
 • eventueel korte feedback van praktijkbegeleider
 • scheidsrechter haalt beide teams op uit kleedkamer

Na afloop van de wedstrijd: scheidsrechter verlaat als laatste het speelveld

 • scheidsrechter levert bal en vlaggen in bij het wedstrijdsecretariaat
 • eventueel korte nabespreking met praktijkbegeleider
 • scheidsrechter gaat douchen
 • scheidsrechter meldt zich bij het wedstrijdsecretariaat
 • scheidsrechter krijgt consumptie aangeboden
 • scheidsrechter krijgt waardevolle spullen terug
 • scheidsrechter handelt administratieve handelingen af zoals het wedstrijdformulier en eventueel een strafrapport

Werving, selectie en behoud

Werving

Het werven van scheidsrechters is belangrijk om ‘vergrijzing’ van scheidsrechters tegen te gaan en steeds nieuwe aanwas te houden binnen De Jonge Spartaan. De werving van nieuwe scheidsrechters vindt plaats door persoonlijke benadering van de jeugd door de coördinatoren binnen de club. Naast de persoonlijke benadering heeft De Jonge Spartaan er ook voor gekozen om eventuele nieuwe scheidsrechters enthousiast te maken door middel van flyeren, mond tot mond reclame en oproepen op de website. Deze wervingsacties beginnen meestal bij de jeugd en bij voorkeur bij de jeugd onder 15 en jeugd onder 13, maar ook leden die stoppen met actief voetballen worden benaderd om op zaterdag een wedstrijd te leiden. Het werven van scheidsrechters gebeurt bij voorkeur onder eigen leden en/of oud leden, maar ook kandidaten van buiten de vereniging met de nodige voetbalachtergrond en/of kennis van zaken zijn van harte welkom om te fluiten voor De Jonge Spartaan.

Selectie

Het niveau van onze verenigingsscheidsrechters is voor iedere scheidsrechter anders. Er is een basisniveau dat nodig is voor het in goede banen kunnen leiden van wedstrijden, maar buiten dit basisniveau verschillen al onze scheidsrechters in kwaliteit en ervaring. Iedere scheidsrechter heeft zijn eigen kwaliteiten. Door rekening te houden met de ervaring en kwaliteiten van de scheidsrechters wordt er een selectie gemaakt wie welke leeftijdscategorieën fluit. Uiteraard wordt er in dit proces rekening gehouden met de mening van de scheidsrechter zelf ‘selectie’ is er tevens om onze scheidsrechters in bescherming te nemen. Een te hoog niveau is niet goed (kan leiden tot veel weerstand en onzekerheid), maar een te laag niveau ook niet (geen uitdaging).

Behoud

Bij De Jonge Spartaan proberen wij onze scheidsrechters enthousiast te houden door het creëren van een omgeving die voor iedere scheidsrechter prettig is en te zorgen dat er een aanspreekpunt is waar ze op kunnen terugvallen bij eventuele problemen. De scheidsrechterscoördinatoren zullen de functie van aanspreekpunt op zich nemen en de scheidsrechter ook ten alle tijden in bescherming nemen wanneer dit nodig is. Naast de coördinatoren is het voor de scheidsrechters mogelijk hun bevindingen te delen met eventuele begeleiders en ervaren scheidsrechters.

Om deze omgeving voor onze scheidsrechters te waarborgen organiseren we het begin van het seizoen een bijeenkomst voor onze scheidsrechters waarbij zaken doornemen zoals spelregelwijzigingen of veranderingen binnen de club. Daarnaast proberen we minimaal één keer per jaar een spelregelavond te organiseren, een KNVB vertegenwoordiger uit te nodigen voor een thema avond en een gezamenlijke seizoensafsluiting te organiseren.

Opleidingen

Om de kwaliteit van de arbitrage te garanderen en daar waar mogelijk te verbeteren, is een goede opleiding en begeleiding een eerste vereiste. Een scheidsrechter die een gedegen opleiding heeft gehad en van de spelregels op de hoogte is, zal meer respect en begrip afdwingen bij spelers dan een niet opgeleide scheidsrechter. Tevens zal een opleiding bijdragen aan het zelfvertrouwen van de scheidsrechter. Binnen De Jonge Spartaan is ons streven alle scheidsrechters op te leiden door middel van een KNVB cursus. We proberen deze cursussen te laten plaats vinden bij De Jonge Spartaan of bij een club in de regio.

Binnen de KNVB zijn de volgende opleidingen mogelijk voor verenigingsscheidsrechters en scheidsrechtersbegeleiders:

Pupillenscheidsrechter

 • Opleiding tot scheidsrechter bij 7 tegen 7 wedstrijden
 • Minimum leeftijd is 12 jaar
 • 2 bijeenkomsten van 2,5 uur of één bijeenkomst van 5 uur

Verenigingsscheidsrechter Veldvoetbal

 • Opleiding tot scheidsrechter bij 11 tegen 11 wedstrijden
 • Minimum leeftijd is 14 jaar
 • 4 bijeenkomsten van 3 uur, zelfstudie en 4 stagewedstrijden fluiten

Scheidsrechtersbegeleider

 • Opleiding tot scheidsrechtersbegeleider voor scheidsrechters op clubniveau
 • Minimum leeftijd is 16 jaar
 • 2 bijeenkomsten

Begeleiding

Het begeleiden van verenigingsscheidsrechters is wellicht het meest efficiënte middel als het gaat om bevordering van de prestaties. In de situatie waarin een verenigingsscheidsrechter wordt begeleid, is er sprake van een 1-op-1 situatie, één praktijkbegeleider op één verenigingsscheidsrechter. Begeleiding kan op diverse manieren worden ingevuld.

Factoren die een rol spelen bij het begeleiden van de verenigingsscheidsrechters zijn:

 • De leeftijd van de verenigingsscheidsrechter
 • De ervaring van de verenigingsscheidsrechter
 • De leeftijdsgroep die wordt gefloten
 • Het niveau waarop de leeftijdsgroep voetbalt
 • De ambitie van de verenigingsscheidsrechter

Door deze factoren bij de begeleiding te betrekken, kan de begeleiding van verenigingsscheidsrechters zodanig op maat worden gemaakt, dat iedere scheidsrechter een passende begeleiding krijgt.

Als vastgesteld is welke factoren van belang zijn voor de scheidsrechter die wordt begeleid, observeert de praktijkbegeleider de verenigingsscheidsrechter gedurende een wedstrijd en vult daarbij een begeleidingsrapport in. De praktijkbegeleider en de verenigingsscheidsrechter bespreken in de rust kort de eerste helft. Kort omdat de rust ook daadwerkelijk moet worden gezien als een rustmoment voor de scheidsrechter om zich voor te bereiden op de tweede helft. Na afloop van de wedstrijd volgt er een nabespreking. De praktijkbegeleider vult indien mogelijk het begeleidingsrapport in en draagt er zorg voor dat de desbetreffende verenigingsscheidsrechter dit ontvangt. Daarnaast ontvangt ook de scheidsrechterscoördinator binnen De Jonge Spartaan een kopie van het rapport.

De begeleidingen binnen De Jonge Spartaan worden gedaan door de verschillende vrijwilligers die zich inzetten voor de scheidsrechters. Dit kunnen gediplomeerde KNVB praktijkbegeleiders zijn, maar KNVB scheidsrechters, ervaren verenigingsscheidsrechters en een ieder waarvan de coördinatoren verwachten dat zij de scheidsrechter op een kundige wijze kunnen begeleiden.

Communicatie

De communicatie met de scheidsrechters bij De Jonge Spartaan kan verlopen via e-mail, WhatsApp of telefonisch. Daarnaast staat de indeling van de scheidsrechters en vermeld op de website. In de week voor de wedstrijd wordt vaak nog een e-mail ter herinnering gestuurd.

Indien een verenigingsscheidsrechter niet in staat is een bepaalde wedstrijd te leiden, is het van belang dat hij dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de scheidsrechterscoördinator. Deze kan dan op een zo kort mogelijke termijn een vervanger aanstellen. Het vervangen van aangestelde scheidsrechters valt of staat uiteraard met de discipline om, in voorkomende gevallen, zich tijdig af te melden. Betreft het een afmelding in de laatste dagen voor de wedstrijd, wordt verwacht van de scheidsrechter dat hij/zij zich zelf inspant een vervanger te vinden, bijvoorbeeld binnen zijn/haar team.

Ook de begeleiders worden vroegtijdig geïnformeerd om zodoende de wedstrijd van de te begeleiden scheidsrechter bij te kunnen wonen. De begeleiders ontvangen ook bericht hoe laat zij in de commissiekamer worden verwacht zodat zij de scheidsrechter kunnen opvangen.

De coördinatoren beschikken over een lijst met de benodigde telefoonnummers en e-mailadressen van de scheidsrechters. Deze lijst wordt bij elke start van het nieuwe seizoen geactualiseerd en bij het doorgeven van wijzigingen ook gedurende het seizoen up-to-date gehouden. Mochten je contactgegevens wijzigen, geef dit dan door aan één van de coördinatoren.

Rest ons alle scheidsrechters en begeleiders heel veel succes en vooral plezier te wensen!

Met sportieve groet,

Scheidsrechterscommissie De Jonge Spartaan

Aankomende wedstrijd
 • 0dagen
 • 0uur
 • 0min
 • 0sec

Vrederust 1 1 - Jonge Spartaan 1

09/03/2024 15:00
Club webshop
Ga naar de webshop