Menu De Vogel

Voor u ligt het Voetbal Technisch Beleidsplan (hierna te noemen VTB) 2022-2025 van De Jonge Spartaan. In dit plan is beschreven hoe De Jonge Spartaan op voetbaltechnisch gebied is gestructureerd, wat de missie, strategische doelstellingen en visie zijn. Dit VTB beoogt inzicht te geven in de organisatie en de samenwerking tussen de afdelingen jeugd en senioren. Tevens wordt inhoud gegeven aan de wijze waarop de gestelde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

De Jonge Spartaan biedt de gelegenheid om de voetbalsport op een zo hoog mogelijk niveau te bedrijven, dit voor een ieder naar zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen sportief – en breedte voetbal. De passie voor de club is het leidende principe bij De Jonge Spartaan. Alles staat in het teken van het belang van de club en de individuele belangen zijn hieraan ondergeschikt. De clubcultuur zal tot in lengte van jaren behouden dienen te worden. Lid zijn van De Jonge Spartaan is meer dan spelen en trainen. De leden zijn actief en dragen ieder op zijn/haar manier bij aan de vereniging.

Het VTB 2022-2025 is samengesteld door de Commissie VZ-sportief, de Commissie VZbreedte, een aantal leden van het technisch kader en het Bestuur. Het bestuur zal bij uitvoering van dit VTB, daar waar mogelijk, financiële ruimte / faciliteiten, conform gemaakte afspraken, beschikbaar stellen. Dit beleidsplan zal geïmplementeerd worden in de senioren- en de jeugdafdeling per seizoen 2022-2023. De inhoud dient door de leden te worden gedragen. Het VTB wordt door de Commissies VZ sportief - breedte bewaakt op inhoud en uitvoering. Het technisch kader en groep coördinatoren worden geacht zorg te dragen voor een juiste uitvoering van het VTB en zijn als zodanig ook medebewaker van het VTB binnen de vereniging en spelen een belangrijke rol in het verwezenlijken van de doelstellingen. Het volgende VTB zal in 2025 geactualiseerd worden en tijdens de ALV voorafgaand aan het seizoen 2025-2026 bekrachtigd worden.

Gezien het goede voorwerk en de reeds genomen stappen in ontwikkeling van de vereniging, krijgt dit beleidsplan de titel:

“VOETBALLEN ALS EEN JONGE SPARTAAN”

Download ons beleidsplan

Aankomende wedstrijd
  • 0dagen
  • 0uur
  • 0min
  • 0sec

Jonge Spartaan 1 - MZC1

10/08/2024 14:30
Club webshop
Ga naar de webshop