Menu De Vogel

 

UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum              : vrijdag 25 februari 2022
Aanvang           : 19:30 uur
Plaats               : Kantine Spartacus

Agenda

1. Opening

2. Vaststellen notulen ALV 3 februari 2021

3. Jaarverslag van het bestuur

4. Financieel jaarverslag seizoen 2020/2021

5. Verslag van de kascommissie

6. Benoeming leden kascommissie

7. Pauze

8. Vaststelling begroting 2021/2022

9. Aanpassing statuten

10. Benoeming bestuursleden

De volgende bestuursleden zijn periodiek aftredend:

# Penningmeester                  Roeland Albrechts       herkiesbaar                 

# Voetbalzaken Sportief          Bert Grootenboer        herkiesbaar                 

# Sponsoring                         Tim Wiggers               herkiesbaar


De kandidaatstelling van bestuursleden, als bedoeld in Artikel 9, lid 3 van de Statuten, kan geschieden tot 5 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing zal plaatsvinden middels een persoonlijk aan de secretaris te overhandigen schriftelijk verzoek. Dit document behoeft de handtekeningen van 3 stemgerechtigde leden evenals een ondertekende bereidheidverklaring.

 

11. Club van 15 en 50

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Aankomende wedstrijd
  • 0dagen
  • 0uur
  • 0min
  • 0sec

Klundert 1 - Jonge Spartaan 1

09/12/2023 14:30