Menu De Vogel

Kunstgras voor De Jonge Spartaan.

Op vrijdag 22 april 2022 is door de Gemeente Goeree-Overflakkee de definitieve gunning verleend aan aannemer Antea ter realisatie van een kunstgrasveld voor DVV’09 en De Jonge Spartaan. Op maandag 16 mei 2022 gaat gelijktijdig in Dirksland en Middelharnis de schop in de grond. In de aannemingsovereenkomst is bedongen dat ons 3e veld per 1 juli 2022 voorzien is van kunstgras. Als infill is gekozen voor rubber. Gezien de rapporten van het R.I.V.M. is het spelen op rubbergranulaat veilig. Er is gekozen voor rubbergranulaat wegens de goede voetbaltechnische eigenschappen en de prijs. Een andere infill was kostentechnisch niet mogelijk. Om verspreiding van de rubber korrels tot een minimum te reduceren is gekozen voor een kantplank rond het gehele veld en het aanbrengen van borstelmatten bij de uitgangen van het veld. Rondom het veld krijgen wij een zwart gecoate afrastering met nieuwe doelen en ballenvangers. Tevens worden 4 klapbare jeugddoelen met eigen ballenvangers aangebracht. Ook worden de dug-outs vervangen. De dug-outs die er nu staan gaan naar veld 2. De dug-outs van veld 2 zijn versleten en moesten toch vervangen worden.

 

Een klein stukje geschiedenis:

Vanaf medio 2013 zijn de voetbalverenigingen van Goeree-Overflakkee betrokken bij de aanleg van kunstgrasvelden. Voor het eerst kwam toen de term “harmonisatie” ter sprake. De bedoeling van de harmonisatie was de kwaliteit van de velden van alle eilandelijke voetbalverenigingen zo goed mogelijk te maken. Na heel veel vergaderen heeft B & W van de Gemeente Goeree-Overflakkee op 1 maart 2016 een voorstel naar de raad gestuurd voor de aanleg van 16,5 kunstgrasvelden. Voor De Jonge Spartaan behelsde dit de velden 1,2 en 5. De raad stelde een krediet beschikbaar van                  € 5.379.175,00. De structurele lasten van dit krediet kwamen voor het eerst ten laste van de begroting in 2017. Op vrijdag 1 april 2016 zijn de bovenstaande plannen tijdens een Algemene Ledenvergadering door de leden van De Jonge Spartaan goedgekeurd.

Er kwam echter een kink in de kabel. Op 16 oktober 2016 ontstond door een tv-uitzending van Zembla maatschappelijke onrust wegens de mogelijke risico’s van rubbergranulaat. Tevens waren in de kunstgrasberekeningen van de Gemeente de kosten van de grondafvoer niet meegenomen. Een tekort van een aanzienlijk bedrag. Even later is wethouder Trouwborst, trekker van de kunstgrasvelden, tussentijds afgetreden. Gezien de problematiek van de rubber-infill, de ontstane tekorten wegens de grondafvoer en het aftreden van wethouder Trouwborst heeft de Gemeenteraad doen beslissen het totale krediet voor de kunstgrasvelden in te trekken.

Op 15 mei 2017 is begonnen met een nieuw project dat moet zorgen “Voor een vitale voetbalsport op Goeree-Overflakkee 2030” en een herijking van de voetbalaccommodaties. De Gemeente heeft hier ongeveer € 6.500.000,00 voor uitgetrokken. Bij veel verenigingen is achterstallig onderhoud aangepakt. DVV’09 en De Jonge Spartaan hebben als belangrijkste onderdeel van de besteding van de gelden voor een kunstgrasveld gekozen.

  

Het bestuur.    

Aankomende wedstrijd
  • 0dagen
  • 0uur
  • 0min
  • 0sec

Jonge Spartaan 1 - MZC1

10/08/2024 14:30