Aankomende wedstrijd

20Okt

Competitie:

Jonge Spartaan 1--Rozenburg 1

Aanvang: 14.30 uur.

uitslag: 2-3


 


 

Club 15/50

Club van 15 of 50


Deze club is onderdeel van De Jonge Spartaan. 
Leden en niet-leden kunnen hier lid van worden door een donatie van 15 of  50 Euro per jaar.

Het doel is om met deze gelden een project binnen de vereniging te steunen, ondermeer het aanschaffen van speelmateriaal voor de jeugd, de aanschaf van materiaal voor de kantine en de opleiding van jeugdtrainers valt hieronder. Maar een heel belangrijk doel is ook het steunen van een goed doel. Van de opbrengst gaat namelijk 20% naar een goed doel. Op deze wijze wil men blijk geven van de sociale betrokkenheid van de vereniging. Niet alleen bezig zijn voor de eigen leden, maar ook voor doelen die een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Ieder jaar wordt op de ledenvergadering beslist naar welk doel 20% van de opbrengst gaat. 

Op de jaarvergadering van oktober 2016 is besloten om de gelden in 2016-2017 te schenken aan Stichting Vrienden van Carmen.

De Vrienden van Carmen zijn een enthousiast team, die door te wielrennen geld inzamelen voor onderzoek naar hersentumoren. Dit alles ter nagedachtenis aan Carmen Kievit, oud-speelster van onze vereniging. Carmen streed jarenlang tegen een hersentumor en verloor deze oneerlijke strijd op 1 december 2015. 

 

  

 

 

 

 

 

Als u nog vragen heeft of als u zich als nieuw lid wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met:

René van der Groef; tel. 0187- 482 356, 06-466 11 007  of via renevandergroef@hotmail.nl